Välkommen att söka i Region Östergötlands diarium

Alla allmänna handlingar som kommer in till eller upprättas av Region Östergötland ska diarieföras enligt Tryckfrihetsförordningen. Här kan du ta del av de ärenden som har diarieförts av ledningsstaben under de två senaste och innevarande år. Observera att detta endast avser Region Östergötlands övergripande diarium. De olika produktionsenheterna har sina egna diarier som dock inte kan nås via Region Östergötlands hemsida.

Vill du ha upplysningar om äldre ärenden, veta mera om ett visst ärende eller läsa handlingarna, ring Registratorsexpeditionen tel. 010 - 103 71 51 eller skicka e-post: Registrator@regionostergotland.se

OBS inga handlingar kan läsas digitalt.

Skriv datumintervall om så önskas, t.ex. 2020-01-17
Du kan söka i ärendemeningen genom att ange några ord separerade med mellanslag, t.ex. avtal ambulans
Om du känner till diariets löpnummer, t.ex. 156
 Omvänd kronologisk ordning
Markera rutan om du vill se resultatet i omvänd kronologisk ordning