U--5-Aminolevulinat

Klinisk kemi

 • Urin-Vacutainerrör

  Provrör
  Volym 6 mL
  Tillsats
  Märkning Urinprovrör
  Prod. nr. 96571
  Beställning Centraldepån

Provtagning

2 st provtagningsrör.

Tag ca 20 mL stickprov av urin utan tillsats (gärna morgonurin). Eftersom analysen blir något osäkrare på utspätt prov bör patienten om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet.

Urinprovet förvaras kallt och skyddas mot ljus.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Porfyricentrum, KS Stockholm .

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Provhantering

Provet skall normalt skickas omedelbart så att det når laboratoriet på KS inom ca 24 timmar.
Urinprover som inte kan skickas omedelbart, t ex vid helg, fryses och sänds med frystransport vid senare tillfälle.

Kontaktuppgifter

Porfyricentrum Sverige CMMS KS
Telnr:08-517 714 45