S--Sulfametoxazol

Klinisk farmakologi

Analysinfo Karolinska

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Prov tas före dos.

I analysen mäts sulfametoxazol och dess metabolit acetylsulfametoxazol .

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Provhantering

Provet centrifugeras vid 2000 g i 10 min.

Efter centrifugering avskiljes plasma/ serum.

Transport med ankomst till Klinisk farmakolgi, KS inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums-eller kyltemperatur.
Vid förvaring och transport med ankomst mer än 7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68