B--Ziprasidon

Klinisk farmakologi

Neuroleptikum ziprasidon analyseras med västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS).

Maximal blodkoncentration uppnås vanligtvis 6 till 8 timmar efter doseringen. Den genomsnittliga halveringstiden för ziprasidon efter peroral administrering är 6,6 timmar. Steady state nås inom 1-3 dagar. CYP 3A4 är involverad i ziprasidon metabolism.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Metaboliten Metyldihydroziprasidon analyseras också.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Svarsrutiner

Analyserna utförs 2 gånger per månad i samarbete med RMV.
Analyser utförs ej akut. Svaren levereras med post.

Remiss

Beställs via konsultremiss/reservremiss
Ange provtagningstid, akutell dos och datum/klockslag för senaste intagen dos samt datum för senaste dosjustering, övriga läkemedel och ev. frågeställning.