B--Reboxetin

Klinisk farmakologi

Det antidepressiva medlet reboxetin analyseras med västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS).

Maximal blodkoncentration uppmättes inom 2 timmar efter administrerin. Eliminationshalveringstid är på cirka 13 timmar. Steady state erhålls inom 5 dagar. Reboxetin främst metaboliseras via CYP 3A4 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Remiss

Beställs via konsultremiss/reservremiss
Ange provtagningstid, akutell dos och datum/klockslag för senaste intagen dos samt datum för senaste dosjustering, övriga läkemedel och ev. frågeställning.

Svarsrutiner

Analyserna utförs 2 gånger per månad i samarbete med RMV.
Analyser utförs ej akut. Svaren levereras med post.