S--Aciklovir

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

I analysen mäts aciklovir och dess metabolit 9-CMMG, som är av särskilt intesse hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Innan centrifugering ska provet stå minst 30 min, viktigt att klottbildning sker innan centrifugering. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2 tim eller mera.

Provet centrifugeras vid 2000 g i 10 min.

Efter centrifugering avpipetteras serum.

Centrifugerat/ avhällt prov är hållbart 7 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring fryses provet.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68