P--Aripiprazol

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

I analysen mäts aripiprazol och dess metabolit dehydro-aripiprazol.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Provet kan skickas kylt om ankomst till Karolinska inom 2 dygn, annars ska provet frysas och transporteras fryst.

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Efter centrifugering avpipetteras plasma.

Provet är hållbart 48 timmar i kylskåp.

Vid längre tids förvaring avskiljs plasma och fryses i - 20 grader Celsius.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68