B--Buprenorfin

Klinisk farmakologi

 • FC Mixture(Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2)

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2
  Märkning RosaSvart 3 mL
  Prod. nr. 41414201
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Ta minst 2 rör

I analysen mäts buprenorfin och dess metabolit norbuprenorfin.

Även EDTA-Helblod kan användas.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- aktuell dos

- övriga läkemedel

- vikt, S-kreatinin och frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för transport. Analys utförs på Rättskemiska avd, RMV Linköping.

Provhantering

Analys sker på helblod.

Får ej centrifugeras.

Provet förvaras i kylskåp.

Provet skickas kylt som helblod.

Kontaktuppgifter

RMV Linköping
Telnr:010-483 41 06