Tillbaka

B--Retikulocyter

Klinisk kemi

Omogna röda blodkroppar, som frigörs från den röda benmärgen till blodkretsloppet, kallas retikulocyter. De innehåller tillräckligt med mitokondrier, ribosomer och golgiapparat för att kunna färdigställa cellens stödstruktur och syntetisera den resterande mängden (20%) hemoglobin. Retikulocyterna mognar inom 24 - 48 timmar efter att de frigjorts i blodkretsloppet. Mängden retikulocyter motsvarar i stort sett den mängd gamla röda blodkroppar, som avlägsnas från blodkretsloppet av mjälten och levern. Retikulocyterna utgör något under 1% av de röda blodkropparna i blodkretsloppet.
Om antalet röda blodkroppar i organismen sjunker, som en följd av blodförlust eller hemolys, kommer produktionen av röda blodkroppar i den röda benmärgen att stimuleras och mängden retikulocyter i blodet att öka (reticulocytos). Genom att räkna antalet retikulocyter får man en god uppfattning om de röda blodkropparnas produktionshastighet i den röda benmärgen.

 • EDTA-K2 3 mL

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning Lila K2E 3 mL
  Prod. nr. 41414001
  Beställning Centraldepån

Provhantering

Analys sker på helblod.

Provet är hållbart 24 h i rumstemperatur.

Provet är hållbart 3 dygn i kylskåp.