P--Digoxin

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI (US, ViN)

Digoxin är en hjärtglykosid med medellång verkningstid. Förhöjd känslighet föreligger vid hypokalemi, hyperkalcemi, hypomagnesemi, hypoxi och svår lungsjukdom (intoxikationsrisk). Digoxin är ett substrat till p-glykoprotein. Halveringstiden är 36-48 timmar hos vuxna med normal njurfunktion (jämviktskoncentration efter minst cirka 7 dagar).

Det finns inga fasta riktlinjer för mest effektiva blodkoncentrationsintervall. Det tyder på att optimalt dalvärde för digoxin koncentration ligger mellan 0,6 nmol/L och 1,3 nmol/L. Toxicitet ses oftare vid digoxinnivåer överstigande 2,6 nmol/L, men kan inträffa vid lägre digoxin koncentrationer.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin US (Linköping) och VIN (Norrköping).

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Patientförberedelse

Provtagning bör göras efter vila.

Prov skall ej tas på patienter som behandlas med stora doser av vitamin-B7 (biotin), > 5 mg/dag, förrän > 8 timmar efter senaste dos.

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Hållbarhet: 7 dagar vid rumstemperatur (15-25°C)
14 dagar vid 2–8 °C
6 månader vid – 20 °C. Prover kan frysas och tinas en gång.

Prov som inte analyseras inom 24 timmar centrifugeras och plasma/serum avskiljs.

Svarsrutiner

För akutsvar krävs akutbeställning (dygnet runt). Vid digoxin-akut lämnas preliminärt svar via den telefonen som anges i remissen (dygnet runt). Både vid digoxin-akut och digoxin-icke akut levereras svaren direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när digoxinanalys är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).

Analysfrekvens

Analyseras varje dag.