P--Valproat

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

Valproat är ett antiepileptikum som också är indicerat för maniska episoder vid bipolär sjukdom. Valproat absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration (Cmax) nås inom 3-5 timmar (Depot: har lägre Cmax som nås inom ca. 7 timmar). Valproat metaboliseras i hög grad och utsöndras i urinen som konjugerade metaboliter. Halveringstiden är hos de flesta patienter 8-20 timmar, men kan i enstaka fall vara betydligt längre. Nedsatt njurfunktion förlänger halveringstiden. Halveringstiden i plasma för barn under 2 månader kan vara förlängd ända upp till 60 timmar, men för äldre barn är den densamma som för vuxna. Jämviktskoncentration (steady state) uppnås i regel efter 3-5 dagars behandling.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, Linköping

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Provtagning innan morgondos (dalvärde) och vid jämviktskoncentration (steady-state).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Vid kapillär provtagning: EDTA-kopp.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 7 dygn.

Hållbarhet i -20 grader är 1 mån.

Svarsrutiner

För akutsvar krävs akutbeställning (dygnet runt). Vid akutbeställning lämnas preliminärt svar via den telefonen som anges i remissen (dygnet runt). Både vid akut- och icke akut-beställning levereras svaren direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).
Analyseras varje dag.