P--Fenytoin

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

Fenytoin är ett antiepileptikum. Maximal plasmakoncentration av fenytoin uppnås i regel inom 4-8 timmar efter oral administrering. Fosfenytoin (Pro-Epanutin) omvandlas snabbt och fullständigt till fenytoin efter intravenös eller intramuskulär administrering. Det metaboliserande enzymsystemet mättas, och medför så kallad dosberoende kinetik (en liten dosändring kan orsaka en oproportionerligt stor förändring av plasmakoncentrationen). Halveringstiden för fenytoin varierar vanligen mellan 10 och 40 timmar, men halveringstider upp till 95 timmar har uppnåtts. Jämviktskoncentration uppnås vanligen efter ca 10 dagars behandling. Fenytoin binds till ca 90% till plasmaproteiner. Vid vissa sjukdomstillstånd, hypoalbuminemi, levercirros och uremi, kan proteinbindningen minska. Hos patienter med dessa sjukdomar ligger det terapeutiska plasmakoncentrationsintervallet på en lägre nivå än normalt.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, Linköping

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Provtagning innan morgondos (dalvärde) och vid jämviktskoncentration (steady-state).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

I immunologiska analysmetoder korsreagerar fenytoin med fosfenytoin, vilket kan medföra att plasmanivån av fenytoin överskattas före fullständig omvandling av fosfenytoin. Blodprover för fenytoinbestämning bör inte tas förrän tidigast två timmar efter en intravenös infusion eller fyra timmar efter en intramuskulär injektion av fosfenytoin (Pro-Epanutin).

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 7 dygn.

Svarsrutiner

För akutsvar krävs akutbeställning (dygnet runt). Vid akutbeställning lämnas preliminärt svar via den telefonen som anges i remissen (dygnet runt). Både vid akut- och icke akut-beställning levereras svaren direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).
Analyseras varje dag.