S--Litium

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI (US, ViN)

Litium används framför allt vid behandling av affektiva syndrom. Litium har en snäv terapeutisk bredd.
Litium absorberas snabbt och nästan fullständigt från mag-tarmkanalen och fördelas sedan i vattenfasen. Maximal plasmakoncentration nås efter 2 till 4 timmar. Eliminationsalveringstiden är cirka 20-24 timmar (upp till 58 timmar). Steady state nås normalt efter 5-6 dagar. Litium utsöndras nästan helt via njurarna.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin US (Linköping) och VIN (Norrköping).

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Vid terapikontroll tag provet före morgondos (dalvärde).

Provhantering

Centrifugerat primärrör hållbart 3 dygn i kyl.

Avhällt serum är hållbart 7 dygn i kyl. Om länge tid frys avhällt serum.

Analysfrekvens

Analysen utförs dygnet runt och går att beställas akut.

Svarsrutiner

Efter teknisk godkänd kommer svaret direkt till beställare dvs. svaren levereras direkt till elektroniskt journal. Ingen medicinsk kommentar ges med svaret eftersom snabbsvar prioriteras.