P--Salicylat

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

Acetylsalicylsyra (ASA) är ett läkemedel med analgetisk, antipyretisk samt vid höga dosering även antiinflammatorisk effekt.
Efter oral administrering absorberas acetylsalicylsyra snabbt och fullständigt från mag-tarmkanalen. Acetylsalicylsyra meaboliseras snabbt till salicylsyra (en signifikant mängd av dosen hydrolyserats till salicylsyra redan i tarmväggen). Maximala plasmanivåer nås på fastande mage efter 5 till 6 timmar. Om tabletterna tas med mat nås maximala plasmakoncentrationer ungefär 3 timmar senare än på fastande mage.
Eliminationskinetiken för salicylsyra är dosberoende eftersom metabolismen begränsas av kapaciteten i leverenzymerna. Därav varierar halveringstiden och är 2-3 timmar efter låga doser, 12 timmar efter normala analgetiska doser och 15-30 timmar efter höga terapeutiska doser eller intoxikationer.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Vid provtagning utanför US (Linköping) avskiljs plasma innan sändning.

Prov förvaras kallt efter centrifugering.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Efter teknisk godkänd kommer svaret direkt till beställare dvs. svaren levereras direkt till elektroniskt journal. Ingen medicinsk kommentar ges med svaret eftersom snabbsvar prioriteras.

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, Linköping

Analysfrekvens

Analysen utförs dygnet runt och går att beställas akut.