P--Metotrexat (högdosterapi)

Klinisk farmakologi

Analysen utförs på KLINISK KEMI.

Analysen bör inte användas vid behandling med glukarpidas (Voraxaze®), som snabbt omvandlar metotrexat (MTX) till metaboliten DAMPA. Falskt förhöjda MTX-koncentrationer hos patienter som har erhållit antidot glukarpidas. En kromatografisk analys rekommenderas för terapikontroll.

Terapikontroll vid högdosbehandling med metotrexat utförs med en homogen enzymimmunanalys. Ingen metabolit mätes. Analysen utförs dygnet runt.

Metotrexat är ett folsyraantagonist med cytostatiska och immunosuppresiva egenskaper. Medlet används i höga doser för behandling av vissa maligna sjukdomar.

MTX ackumuleras intracellulärt. Eliminering sker huvudsakligen renalt i oförändrad form. Halveringstiden är ungefär 8-15 timmar efter behandling med hög dos. Huvudmetaboliten i plasma är 7-hydroxymetotrexat och den elimineras långsammare än modersubstansen dock har den lägre cytotoxisk effekt.

Vid högdosterapi med MTX kan doser på 1000 mg eller mer per m2 kroppsyta ges under 24 timmar (infusion). Koncentrationsbestämningar av MTX i blodet skall regelbundet utföras för att styra leukovorin/folinsyra tillförseln.
En minskning av plasma-MTX-koncentration som en funktion av tiden förväntas t.ex. 24, 48, 72 timmar efter startad infusion. MTX-utsondringskurvan varierar beroende på infusionstiden. Beroende på behandlingens utformning (dos, infusionstid, etc) används olika koncentrationsgränser (vid olika provtagningstidpunkt) för att avgöra om det är nödvändigt att intensifiera antidottillförsel.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Genomförande

Analysen utförs på Laboratoriemedicin sjukhus US, Linköping

Remiss

Beställs via RoS.
Fyll i provtagningsdatum/klockslag och timmar efter start MTX-infusion.

Provtagning

Kan även tas kapillärt.

Analysen bör inte användas om antidoten glukarpidas (Voraxaze®) har administrerats.
Provtagningstid tillämpas enligt behandlingsprotokoll.

Prov tas ur annan infart än där läkemedlet givits.

Spinalvätska kan analyseras.

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

För transportbanan på US gäller 2500 g (RCF) i 10 minuter.

Efter centrifugering förvaras provet i kyla och skyddas mot ljus.

Svarsrutiner

Analyser behandlas med högsta prioritet. Efter teknisk godkänd kommer svaret direkt till beställare dvs. svaren levereras direkt till elektroniskt journal. Ingen medicinsk kommentar ges med svaret eftersom snabbsvar prioriteras.

Analysfrekvens

Analysen utförs dygnet runt och går att beställas akut.