B--Ciklosporin

Klinisk farmakologi

Resultaten är beroende av bestämningsmetod. Ciklosporin är analyserad med vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LC-MS/MS). Vanligt tas provet som ett dalvärde (i praktiken motsvaras detta lämpligast av ett ”medicinfastande” morgonprov).
Rekommenderat terapeutiskt intervall varierar starkt beroende på vad för organ som transplanterats och hur lång tid som gått efter transplantationen liksom för immunologiska sjukdomar eller kombinationsterapi. Gränserna för terapeutisk effekt resp. toxicitet är ännu inte säkert fastställda.
Patienter uppnår maximal blodkoncentration ca 1-2 timmar efter oral administrering av ciklosporin. Stor spridning är rapporterad vad gäller eliminationshalveringstiden. Den varierar mellan 6,3 timmar (4,7-9,5 timmar) hos friska frivilliga, 20,4 timmar (10,8-48,0 timmar) hos patienter med svår leversjukdom och cirka 11 timmar (4-25 timmar) hos njurtransplanterade. Jämviktskoncentrationer (steady-state) inom 2-4 dygn hos majoriteten av patienterna.

B-ciklosporin anges i ng/mL. Omräkningsfaktor är nmol/L *1,2= ng/mL.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör skall fyllas helt och vändas omedelbart 10 ggr.

OBS! Kapillärprov ger missvisande resultat.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Analyserna utförs måndagar-tisdagar/torsdag-fredag. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Prover som tas lördag, söndag och helgdag ska förvaras i kyl och analyseras vid nästa analystillfälle på vårt laboratorium. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, ring 34490 innan prov tas för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).