B--Sirolimus

Klinisk farmakologi

Resultaten är beroende av bestämningsmetod. Sirolimus är analyserad med vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LC-MS/MS). Vanligt tas provet som ett dalvärde (i praktiken motsvaras detta lämpligast av ett ”medicinfastande” morgonprov).
Rekommenderat terapeutiskt intervall varierar beroende på transplanterad organ och kombinationsterapi. Gränserna för terapeutisk effekt resp. toxicitet är ännu inte säkert fastställda.
Patienter uppnår maximal blodkoncentration ca 2 timmar efter upprepad peroral doseringav sirolimus. Eliminationshalveringstiden hos stabila njurtransplanterade patienter var 62 ± 16 timmar. Steady state-koncentrationer uppnåddes efter 5-7 dagar.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör skall fyllas helt och vändas omedelbart 10 ggr.

OBS! Kapillärprov ger missvisande resultat.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Svarsrutiner

Analyserna utförs måndagar-tisdagar/torsdag-fredag. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Prover som tas lördag, söndag och helgdag ska förvaras i kyl och analyseras vid nästa analystillfälle på vårt laboratorium. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, ring 34490 innan prov tas för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).