S--Sertralin

Klinisk farmakologi

Det antidepressiva medlet sertralin analyseras med den nya analystekniken, västskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Desmetylsertralin, nedbrytningsprodukt i kroppen (huvudmetabolit) efter intag av sertralin, mätes samtidig. Vi kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra antidepressiva medel som tex. amitriptylin/nortriptylin/klomipramin/citalopram(escitalopram)/venlafaxin/paroxetin/fluoxetin.

Maximala plasmakoncentrationer av sertralin återfinns 4,5-8,4 timmar efter den dagliga administreringen av läkemedlet. Den genomsnittliga halveringstiden för sertralin är cirka 26 timmar (inom området 22-36 timmar). Halveringstiden för N-desmetylsertralin är inom området 62-104 timmar. Steady state-koncentrationerna uppnås efter en vecka. Sertralin metaboliseras via flera vägar inkluderande CYP3A4, CYP2C19 och CYP2B6. Sertralin och dess huvudmetabolit desmetylsertralin är även P-glykoprotein substrat in-vitro.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 2 dygn.

Vid förvaring mer än 2 dygn fryses plasman och skickas fryst till Klinisk Farmakologi.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på måndagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30.

Analyser utförs ej akut. Vid behov av svar de dagar som vi ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping innan prov tas, för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), som utför analyserna med LCMSMS (se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover).