Fecesodling Kolera

Klinisk mikrobiologi

BAKGRUND
Akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring i samband med vistelse i område där kolera kan förekomma.

INDIKATION
Vid misstanke om kolera kontaktas klinisk mikrobiologi före provtagning för beställning av speciellt odlingsmedium (peptonvatten). Provet har begränsad hållbarhet.

METOD
Odling på agarplattor och i buljong.

REMISS
Specificera frågeställningen. Ange infektionsort och misstänkt smittkälla.

INFORMATION OM PROVTAGNING
Optimalt resultat erhålls om provet sänds i peptonvatten, beställs från klinisk mikrobiologi.
Prov för kolera kan tas som pinnprov med ESwab standard, rosa kork. Förvaring i kyla.

 • ESwab standard, rosa kork

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning ESwab rosa
  Prod. nr. 41370302
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Feces på steril provtagningspinne skickas i rör med peptonvatten (beställs från klinisk mikrobiologi). Alternativ: ESwab standard, rosa kork. Pinnen roteras i botten av röret, kastas som konventionellt avfall. Förvaring i kyla.

Transport

Prov bör transporteras till laboratoriet omedelbart enligt nedan:
ViN: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
LiM: Provinlämningen, Laboratoriemedicin: dygnet runt
US: Provinlämingen, Klinisk mikrobiologi (ing 64, plan 10): helgfri mån-fre 08.00-18.00 lör och helgdag: 08.30-15.00
Provinlämningen, Laboratoriemedicin, (målpunkt K, plan 11): övrig tidSvarsrutiner

Negativt svar inom 3 dagar.
Misstänkt positivt fynd skickas till externt laboratorium för verifiering.
Förekomst av kolera skall anmälas enligt Smittskyddslagen.