P--Lamotrigin

Klinisk farmakologi

Lamotrigin vid sidan av sin indikation mot epilepsi, har den psykiatriska indikationen förebyggande behandling vid bipolär sjukdom hos vuxna.

Maximal plasmakoncentration uppnås efter ca 2-3 timmar vid peroralt intag. Hos friska vuxna är halveringstiden 24-30 timmar. Halveringstiden påverkas höggradigt av samtidig medicineringen med andra antiepileptika från 14 timmar (vid enzyminducerande såsom karbamazepin/fenytoin) till 70 timmar (vid enzymhämmande såsom valproat). Risk för toxiska symtom ökas när koncentration överstiger 60 µmol/L. Biverkningarna av typen balansstörningar, dubbelseende, dåsighet och dimsyn är koncentrationsberoende.

I samma provrör kan även andra antiepileptika analyseras samtidigt som tex.fenobarbital och och oxkarbazepin(10-OHkarbazepin).

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Provtagning

Provet tas vanligen som ett dalvärde (det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state (se text).

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Minst 1/3 del av röret bör vara fyllt med blod. Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.

Minsta mängd för analys är 100 mikroliter. Går att använda kapillärprovtagningsrör röd utan gel.

Provhantering

Lab: Provet centrifugeras och plasma avskiljes. Kan förvaras i kylskåp 7 dygn.

Vid längre tids förvaring avskiljs plasma och fryses i - 20 grader Celsius.

Svarsrutiner

Analysen utförs ej akut. Analyserna utförs dagligen tisdag-fredag. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit med morgontransport till provmottagning Klinisk mikrobiologi där de hämtas av personal vid Klinisk farmakologi ca kl. 8:30. Provet kan även skickas med rörpost till klinisk farmakologi innan kl. 8:30 för analys samma dag. Svaren levereras direkt till elektroniskt journal (ROS/Cosmic) när analysen är medicinsk godkänd (måndag-fredag kontorstid).

Vid behov av svar de dagar som man ej analyserar, kontakta provinlämning i Linköping för att ordna taxi transport till Karolinska Universitetslaboratoriet (extra kostnad tillkommer), se provtagningsanvisning från ext. lab. för information om vilka tider som gäller för att ta emot akuta prover.