P/S--Itrakonazol

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Prov tas före dos, jämviktsförhållande råder efter ca en vecka efter behandlingsstart eller ändrad dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för behandlingsstart och senaste dosjustering

- diagnos och typ av infektion

- övriga läkemedel

- vikt och frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Prov som inte skickas under dagen centrifugeras och plasma/serum avskiljes och förvaras i frys.

Provet behöver ej skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68