P/S--Efavirenz

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provtagning 12-14 timmar efter dos.

Serum kan också användas. Ej gelrör.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt och frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i upp till sex dagar.

Transport kan ske i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Farmakologiska laboratoriet KS sker inom sex dagar från provtagningsdatum.
Vid transporttider överstigande sex dagar bör provet skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68