S--Mianserin

Klinisk farmakologi

 • Serumrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning RödSvart 4 mL
  Prod. nr. 27037
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Prov tas i serumrör utan tillsats.

OBS! Ej gelrör.

Provtagning före dos ( dalvärde).

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Före centrifugering måste provet stå minst 30 minuter. Det är viktigt att clotbildning skett innan provet centrifugeras. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2h eller mer.

Provet centrifugeras vid 2000 g i 10 min.

Efter centrifugering avpipetteras serum.

Serum kan förvaras upp till 2 dygn i kyl. Fryses vid längre tids förvaring.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60