S--Oxazepam

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Provtagning före dos ( dalvärde).

Prov tas i serumrör utan tillsats.

OBS! Ej gelrör.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab Universitetssjukhuset i Lund.

Provhantering

Före centrifugering måste provet stå minst 30 minuter. Det är viktigt att clotbildning skett innan provet centrifugeras. Prov från antikoagulantiabehandlade patienter kan behöva stå 2h eller mer.

Provet centrifugeras vid 2000 g i 10 min.

Efter centrifugering avpipettteras serum och fryses.

Provet skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Lund Klin Farmakologen
Telnr:046-17 34 60