U--Pankreasamylas

Klinisk kemi

 • Urin-Vacutainerrör

  Provrör
  Volym 6 mL
  Tillsats
  Märkning Urinprovrör
  Prod. nr. 96571
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Blanda urinen innan den hälls av i rör.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab KS Stockholm .

Provhantering

Når inte provet analyserande laboratorium provtagningsdagen ska urinen frysas och skickas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska universitetslaboratorium, Huddinge
Telnr: 08-585 800 00.