P--Nitrazepam

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas omgående till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab KS Huddinge.

Provhantering

Prover som inte skickas under dagen centrifugeras och plasma/serum avskiljes och förvaras i frys. Fryst prov kan tina under transport, om det skickas i rumstemperatur måndag till torsdag.

Vid transport fredag eller dag innan helgdag skickas provet fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska universitetslaboratorium, Huddinge
Telnr: 08-585 800 00.