P--Parathormonliknande peptid

Klinisk kemi

För mer info om analysen se Klinisk kemi-Sahlgrenska websida

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Specialrör erhålles från Klinisk kemi SU/ Sahlgrenska Sjukhus. Endast vardagar fram till 16.00 Tel. 031- 342 2544/1211. Röret förvaras fryst tills provtagning skall ske. De kan förvaras i kylskåp under kortare tid (1 vecka). Röret skickas i rumstemperatur. Provtagningen sker i kylt (isvatten) i vanligt EDTA-rör som drar ca 3 mL blod. Efter ordentlig blandning överföres provet i PTHrP-röret och blandas väl. Röret förvaras sedan i isvatten tills centrifugeringen. Provtagnings föreskrifter medföljer röret.

Provet lämnas snarast till laboratoriet för centrifugering.

Provhantering

Provet kylcentrifugeras vid 4 °C inom 1 h efter provtagning.

Efter centrifugering avskiljes plasman och fryses.

Provet skickas fryst.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab Sahlgrenska Göteborg .

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Klinisk kemi
Telnr: 031-342 13 25,
031-343 49 61,
031-343 11 57