B--FABRY-genotyp

Klinisk kemi

 • EDTA-K2 3 mL

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning Lila K2E 3 mL
  Prod. nr. 41414001
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Provrör blandas väl

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab Sahlgrenska Göteborg .

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Klinisk kemi
Telnr: 031-342 13 25,
031-343 49 61,
031-343 11 57