P--PAI 1

Klinisk kemi

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Kem Lab Sahlgrenska Göteborg .

Provhantering

Prov centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).

Efter centrifugering fördelas plasman till 2 - 3 polypropylenrör, ca 0,6 mL per rör.

Rören fryses omedelbart i -70 °C.

Kontaktuppgifter

Sahlgrenska Klinisk kemi
Telnr: 031-342 13 25,
031-343 49 61,
031-343 11 57