B--THC

Klinisk farmakologi

 • FC Mixture(Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2)

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Citrat, Natriumfluorid, EDTA Na2
  Märkning RosaSvart 3 mL
  Prod. nr. 41414201
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Minsta provvolym är 8 mL (3st rör med rosa kork).

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för transport. Analys utförs på Rättskemiska avd, RMV Linköping.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Får ej centrifugeras.

Prov ska förvaras i kyla fram till dess prover skickas till rättskem.
Prov kan skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag.
Prov ska inte skickas på fredag eller dag innan helg, eftersom rättskemi inte har öppet på helger.

Kontaktuppgifter

RMV Linköping
Telnr:010-483 41 06