U--Zopiklon

Klinisk farmakologi

 • Sterilt plaströr

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Ingen
  Märkning 10mL sterilt rör
  Prod. nr. 41410401
  Beställning Centraldepån

Provtagning

ÖVERVAKAT URINPROV

Uppgifter om patient:
- Datum, tidpunkt
- Bakgrund
Uppdragsgivarens:
- Namn, adress, telefon
- Faktureringsadres, referensnummer/kostnadsställe

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för transport. Analys utförs på Rättskemiska avd, RMV Linköping.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provhantering

Prov ska förvaras i kyla fram till dess prover skickas till rättskem.
Prov kan skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag.
Prov ska inte skickas på fredag eller dag innan helg, eftersom rättskemi inte har öppet på helger.

Kontaktuppgifter

RMV Linköping
Telnr:010-483 41 06