P/S--Ribavirin

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas före dos.

Ange på remiss:
- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senaste intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dosering
- övriga läkemedel
- vikt, s-kreatinin och frågeställning

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Karolinska Universitetslaboratoriet

Skickas ej fredagar

Provhantering

Provet bör centrifugeras inom 2 timmar.

Centrifugeras och plasma/serum avskiljs och fryses

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68