B--TPMT fenotyp

Klinisk farmakologi

Se B-TPMT-utredning:
Bestämning av fenotyp tillsammans med genotyp av TPMT rekommenderas innan behandlingsstart med en tiopurin.

TPMT (tiopurinmetyltransferas)-fenotyp eller aktivitetsbestämning vid behandling med tiopurinläkemedel (t.ex. Imurel och Puri-nethol). I analysen mäts aktiviteten hos TPMT-enzymet. En "cut-off"-nivå definieras. TPMT-aktiviteten kan variera pga. genetisk variation (polymorfism) men andra faktorer kan vara involverade.

 • EDTA-K2 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Får inte tas i serumrör.
Provet kan tas när som helst på dygnet.

Rör vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Transport

Prov lämnas så fort som möjligt efter provtagning till provinlämningen på respektive sjukhus alternativ skickas direkt till klinisk farmakologi.

Om det inte är möjligt att transportera/skicka till klinisk farmakologi lab. samma dag bör EDTA-röret förvaras i kylskåp (ej frys) till dagen därpå. Undvik att ta prov på fredagar då risk finns att provet inte anländer till laboratoriet inom 3 dagar.

Remiss

Beställs elektroniskt via RoS.

Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ4127 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Tiopurinbeh remiss.

Ange diagnos, övriga läkemedel och om patienten har erhållit blodtransfusion den senaste månaden.

Svarsrutiner

En bedömning av analysresultat anges i remissvar.