P--Pankreasamylas

Klinisk kemi

Vid akut pankreatit ses amylasstegring framförallt under de första 48 timmarna. Om värdet är mer än tre gånger det normala är specificiteten för diagnosen mycket hög. Amylasstegring förekommer dock även vid andra akuta buktillstånd, t ex mesenterialkärlsischemi, tarmperforation och rupturerande aortaaneurysm. Graden av amylasstegring är inte korrelerad till pankreatitens svårighetsgrad. Bestämning av CRP är mer lämpad vid bedömning av svårighetsgraden för en diagnostiskt verifierad pankreatit. Kvardröjande amylasstegring är i regel ett tecken på komplikationer i form av pseudocystor eller abscesser. Sänkta värden ses vid kronisk pankreatit, cystisk fibros och ibland vid pankreascancer.
Observera att den metod som används inom primärvården har otillräcklig precision i det låga området och ska ej användas vid utredning av brist på pankreasamylas.

 • Plasmagelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Litiumheparin med gel
  Märkning MintGrön LH 3 mL
  Prod. nr. 41414101
  Beställning Centraldepån

Provhantering

Centrifugeras inom 4 h från provtagning

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).

Centrifugerat primärrör (med gel) hållbart minst 30 h vid 2-8 °C.

Vid längre tids förvaring ska plasma avskiljas och kan då förvaras upp till 5 dygn vid 2-8 °C. Vid förvaring > 5 dygn ska plasma avskiljas och frysas (-20 °C).

Kapillärt tagna prover (fr.a. barnprover) i centrifugerat primärrör är hållbara max 2 h i rumstemperatur.