S--Gentamicin

Klinisk farmakologi

 • Serumrör 6 mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd 6 mL
  Prod. nr. 414132
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Serum skall användas. Ej gelrör.

Kan även tas kapillärt.

Provtagning rekommenderas strax före (<30min) ny dos samt 1h efter påbörjad infusion/injektion. Hos patienter med normal njurfunktion där hela dygnsdosen ges vid ett tillfälle kan alternativt ett 8h-prov ge information om total exponering.

Vid nedsatt eliminering genom njurarna (tex hos äldre vid nedsatt njurfunktion eller hos nyfödda) krävs oftast förlängt dosintervall och/eller reducerad dos. Det rekommenderas dock (likt ovan) att prov tas före (0-prov) och 1h efter ny dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt och frågeställning

- inom neonatalvården är uppgifter om prematur födsel (GA vecka) samt antal dagar/veckor efter förlossning av relevans.

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Lab KS, Huddinge.

Provhantering

Provet centrifugeras och plasma/serum avskiljes. Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i upp till sju dagar.

OBS! Skriv serum på röret.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68