S--Acarus siro-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på specifik allergi mot förrådsdammskvalster särskilt hos lantbrukare och bagare.
Mäter IgE-antikroppar mot ett extrakt mot Acarus siro.
Kvalster trivs bäst i fuktiga och varma miljöer. Ett flertal allergena komponenter finns beskrivna men endast två är karakteriserade. Det föreligger ofta en bred korsreaktion mellan olika kvalster och även mellan husdammskvalster och förrådsdammskvalster. Monosensibillisering mot A. siro finns dock beskrivet. Korsreaktion mellan förrådsdammskvalster anses större mellan L. destructor, G. domesticus och T. putrescentiae än med A. siro.
Vid mer noggrann utredning på frågeställningen "förrådsdammskvalsterallergi" rekommenderas därför analys av A. siro, T. putrescent och D. pteronyssinus.
Vid skaldjursallergi föreligger ofta i likhet med husdammskvalster en korsreaktion mellan förrådsdammskvalster och skaldjur (även musslor och andra blötdjur) beroende på en sensibilisering mot fr.a. tropomyosin hos ryggradslösa djur.

Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett MiniCollectrör (fyll till det övre strecket markerat med 0,8 mL) räcker till ca. 8 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62