S--Vete-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstänkt allergi mot vetemjöl. Mäter IgE-antikroppar mot extrakt från vetemjöl.
Ett stort antal allergenkomponenter har beskrivits från vetemjöl varav en del (albuminer, globuliner) är vatten/saltlösningar och andra (gliadiner, gluteniner) är olösliga i vatten/saltlösningar. Det antas föreligga en uttalad och bred korsreaktion mellan de olika sädesslagen men även till andra gräsarter. Graden av korsreaktionen mellan de olika sädesslagen brukar beskrivas enligt följande ordning vete>råg>korn>havre>ris>majs beroende närhet i släktskap. Mängden profilin är låg i havremjöl jämfört med andra växtrelaterade födoämnen som t.ex. selleri.
Det antas att IgE-antikroppar mot de vatten/saltlösliga allergenkomponenterna har störst betydelse vid t.ex. bageri-astma och de olösliga allergenkomponenterna har störst klinisk betydelse vid födoämnesberoende ansträngningsutlöst anafylaxi. Korsreaktion mellan olika LTP från sädesslagen tycks vara mer komplex. IgE-antikroppar mot gliadiner från sädesslag, inklusive havremjöl, är en vanlig orsak till födoämnesberoende ansträngningsutlöst anafylaxi.

Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett MiniCollectrör (fyll till det övre strecket markerat med 0,8 mL) räcker till ca. 8 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62