S--Paranöt-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på födoämnesallergi mot paranöt.
Mäter IgE-antikroppar mot ett extrakt från paranöt. Nötallergi som beror på IgE-antikroppar mot storage proteins (2S-albumin eller 7/11-globulin m.fl.) i nötter/frön är kliniskt mer allvarlig och kan ge upphov till svåra anafylatiska reaktioner. Bakgrunden till detta är att dessa allergenkomponenter är stabila mot värme och proteaser i magsäcken.
Däremot är nötallergi som beror på en primär sensibilisering mot homologen till björkallergenet (Bet v 1) inte lika allvarlig och symptomen begränsas ofta till munnen och svalget eftersom allergenet bryts ner av värme och miljön i magsäcken. Korsreaktion föreligger mellan de flesta trädnötter men även med jordnöt vilket leder till att man ofta är sensibiliserad och allergisk mot flera nötter.

Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett välfyllt MiniCollectrör räcker till ca. 7 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62