S--Valnöt-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på födoämnesallergi mot valnöt.
Mäter IgE-antikroppar mot ett extrakt från valnöt. Nötallergi som debuterar tidigt i barnaåren och inte är relaterad till pollenallergi kan bero på IgE-antikroppar mot storage proteins (2S-albumin eller 7/11-globulin m.fl.) i nötter/frön och är kliniskt mer allvarlig med risk för svåra anafylatiska reaktioner. Detta beror på att dessa allergenkomponenter är värmestabila och inte bryts ner av proteaser i magsäcken. Nötallergi som baseras på en primär björkallergi, vilket är vanligast i Sverige, är inte lika allvarlig då symptomen oftast begränsas till munnen och svalget då homologen till björkallergenen (Bet v 1) bryts lätt ner av värme och miljön i magsäcken. Korsreaktion föreligger mellan de flesta trädnötter men även med jordnöt vilket leder till att man ofta är sensibiliserad och allergisk mot flera nötter. Valnöt visar mycket stark korsreaktion med pekannöt varför analys av IgE mot båda dessa oftast är utan värde.

Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett MiniCollectrör (fyll till det övre strecket markerat med 0,8 mL) räcker till ca. 8 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62