S--Amoxicillin-ak

Klinisk immunologi

Tas vid utredning av misstänkt allergi mot betalaktamantibiotika (Penicillin, Cefalosporin, Amoxillin) och specifikt Amoxicillin-allergi.
Mäter IgE-antikroppar mot Amoxicilloyl (Amoxicillin).
Det föreligger ett komplext mönster av korsreaktioner mellan olika betalaktamantibiotika. Det beror på att IgE-antikropparna kan vara riktat mot såväl specifika sidokedjor som själva kärnstrukturen. Därför rekommenderas ofta en diagnostisk rutin baserad på såväl hudtester, blodtester som provokationstester.
Traditionellt rekommenderas blodprov tidigast 4 veckor efter reaktion men den teoretiska bakgrunden för detta har ifrågasatts under senare år. IgE-nivåerna minskar med tiden varför blodprov taget mer än 6 månader efter reaktion misstänks kunna ge alltför låga nivåer för att upptäckas trots att grunden för en sensibilisering fortfarande kvarstår.


Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering. Antikroppsnivån kan variera och låga nivåer utesluter inte risk för allvarlig reaktion.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett välfyllt MiniCollectrör räcker till ca. 7 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62