S--A.fumigatus-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på allergi mot Aspergillus fumigatus.
Mäter IgE-antikroppar mot ett extrakt av Aspergillus fumigatus. IgE-sensibililisering mot mögelsvampar är oftast ett uttryck för hög mögelexponering och ses främst hos patienter med hög atopibenägenhet. Aspergillus arter, men främst fumigatus, kan ge upphov till aspergillos hos patienter med nedsatt immunförsvar eller lungsjukdom som cystisk fibros. Under senare år finns studier som antyder att det kan vara av värde att mäta IgE mot olika allergenkomponenter hos Aspergillus fumigatus.


Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett MiniCollectrör (fyll till det övre strecket markerat med 0,8 mL) räcker till ca. 8 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62