S--P.notatum-ak

Klinisk immunologi

Tas vid misstanke på allergi mot Penicillium.
IgE-antikroppar mot ett extrakt från Penicillium notatum mäts. IgE sensibilisering mot mögelsvampar är oftast ett uttryck för exponering och ses främst hos patienter med hög atopibenägenhet. Därför är monosensibilisering ovanligt. Ger främst symtom hos astmatiker. Sensibilisering mot Penicillium arter har inget samband med allergi mot antibiotika som penicillin.


Värden mellan 0,1 kU/L och 0,35 kU/L talar för sensibilisering med låg sannolikhet för kliniska symtom. Fyndet bör ställas i relation till klinisk bild, ålder och nivå av total-IgE.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan tas kapillärt. Ett välfyllt MiniCollectrör räcker till ca. 7 allergianalyser. Har beställningen fler analyser så måste två/flera rör tas.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62