B-Familjär Hyperkolesterolemi panel

Klinisk genetik

Denna panel innefattar gener som är inblandade i familjär hyperkolesterolemi. Dessa gener sekvenseras med NGS-teknik för att detektera eventuella sjukdomsorsakande punktmutationer, SNP (single nucleotide polymorphisms) och kortare insertioner/deletioner.

De proteinkodande regionerna i följande gener sekvenseras:
APOB, LDLR, LDLRAP1 och PCSK9

I en familj med känd mutation analyseras endast aktuell mutation. Beställ då B-Riktad mutationsanalys och ange mutationen eller en familjemedlem som har avvikelsen. Bifoga, om möjligt, analysrapport från den analyserade familjemedlemmen.

 • EDTA-K2 6mL

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila 6 mL
  Prod. nr. 41414205
  Beställning Centraldepån

Remiss

Genetisk Diagnostik

Analysen går ej att beställa i ROS.

Provtagning

Röret vänds minst tio gånger direkt efter provtagningen och skickas i rumstemperatur till laboratoriet. Om nödvändigt kan provet förvaras i kyl i väntan på transport, och är då hållbart i flera dagar i upp till en vecka.

Vid inskickat blodprov tillkommer även en kostnad för extraktion av DNA och eventuell lagring i biobank.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.