P/S--Etambutol

Klinisk farmakologi

Koncentrationsbestämning av etambutol vid behandling av tuberkulos tas för att vägleda dosjustering liksom vid compliancefrågeställning. Etambutol analyseras med analystekniken vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Med samma metod (i samma provrör) kan man också analysera andra medel för behandling av tuberkulos som t.ex. rifampicin, isoniazid och pyrazinamid. Vid beställning av mer än etambutol i samma rör se paket P/S-TB 4.

Etambutol absorberas väl efter oral administrering. Biotillgängligheten är cirka 80 %. Maximal plasmakoncentration uppnås 2-4 timmar efter dosering. Etambutol metaboliseras i levern, upp till 15 % till inaktiva metaboliter. Etambutols halveringstid är 3-4 timmar, men ökar till 8 timmar hos patienter med nedsatt njurfunktion.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas cirka 2 timmar efter dos vid maximal plasmakoncentration (för etambutol 2-3 timmar post dos). Vid vissa tillfällen och frågeställningar kan prov tas som dalvärde (dvs. strax innan nästa dosintag) samt 4 och 6 timmar post dos.

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Låt inte provrör stå i rumstemperatur.

Provhantering

Skicka provrör OMGÅENDE till Klinisk farmakologis laboratorium. Använd rörpost (vardagar kl: 07:00-15:30) nr: 104101, om möjligt.
Om provrör inte kan skickas direkt via rörpost ska provet ställas i kyl. Vid provinlämning på Laboratoriemedicin sjukhus US ställs provet i kyl i s.k. mikrobiologis rum för vidare transport till provinlämning på Klinisk mikrobiologi där personal från Klinisk farmakologi hämtar.

Tas provet utanför US ska provet centrifugeras, plasma avskiljas och frysas. Provet skickas sedan fryst till provinlämning på Klinisk mikrobiologi.

Remiss

En remiss för varje prov.

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Analysfrekvens

Analysen utförs 1 gång per vecka.
Analyser utförs ej akut.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på onsdagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit dagen före analysdagen.