P/S--Pyrazinamid

Klinisk farmakologi

Koncentrationsbestämning av pyrazinamid vid behandling av tuberkulos tas för att vägleda dosjustering liksom vid compliancefrågeställning. Pyrazinamid analyseras med analystekniken vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LCMSMS). Man kan också analysera med samma metod (i samma provrör) även andra medel för behandling av tuberkulos som t.ex. rifampicin, isoniazid, etambutol och pyrazinamid. Vid beställning av mer än pyrazinamid i samma rör se paket P/S-TB 4.

Pyrazinamid absorberas väl från mag-tarmkanalen. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-2 timmar hos vuxna och efter ca 3 timmar hos barn. Pyrazinamid hydrolyseras av mikrosomalt deaminas till pyrazinsyra, en aktiv metabolit, och hydroxyleras sedan av xantinoxidas till 5-hydroxipyrazinsyra.
Halveringstiden är ca 10 timmar.

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Prov tas cirka 2 timmar efter dos vid maximal plasmakoncentration (för pyrazinamid 1-2 timmar post dos). Vid vissa tillfällen och frågeställningar kan prov tas som dalvärde (dvs. strax innan nästa dosintag) samt 4 och 6 timmar post dos.

Rör utan tillsats (serum) kan användas. Ej gelrör.

Låt inte provrör stå i rumstemperatur.

Provhantering

Skicka provrör OMGÅENDE till Klinisk farmakologis laboratorium via rörpost (vardagar kl. 07:00-15.30) nr 104101, om möjligt.
Om provrör inte kan skickas direkt ska provet ställas i kyl vid provinlämning på Klinisk kemi (s.k. mikrobiologis rum) för vidaretransport till provinlämning på Klinisk mikrobiologi där personal från Klinisk farmakologi hämtar.
Tas provet utanför US ska provet centrifugeras och plasma/serum avskiljas, ställas i kyl och skickas via kyltransport till provinlämning på Klinisk mikrobiologi samma dag som provtagning sker.

För prov som inte kan skickas samma dag ska provet centrifugeras, plasma/serum avskiljas, och frysas. Provet skickas sedan fryst till provinläming på Klinisk mikrobiologi.

Remiss

En remiss för varje prov.

Beställs elektroniskt via RoS.
Externa/privata vårdgivare utanför Region Östergötland (RÖ), via remiss som kan hämtas i Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Laboratoriemedicin, Remisser och beställningar, digitala blankettarkivet, Remiss RÖ3021 eller Vårdgivarwebb för RÖ, Behandlingsstöd, Läkemedel, Provtagning och analys, Laboratoriet Klinisk farmakologi, Farmakologi remiss.

Fyll i provtagningsdatum och klockslag, tid för senast intagen dos, senaste dosjustering, dosering och övriga läkemedel.

Analysfrekvens

Analysen utförs 1 gång per vecka.
Analyser utförs ej akut.

Svarsrutiner

Analyserna utförs på onsdagar. För att erhålla svar samma dag som analyserna utförs skall provet ha kommit dagen före analysdagen.