P/S--Vorikonazol

Klinisk farmakologi

Länk till KS Provtagningsanvisningar

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Rör med koagulationsaktivator kan också användas.

Provtagning före dos, 2-3 dagar efter nyinsatt behandling eller ändrad dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för behandlingsstart och senaste dosjustering

- diagnos och typ av infektion

- övriga läkemedel

- vikt och frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Karolinska Universitetslaboratoriet

Provhantering

Efter centrifugering avskiljes plasma/ serum.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 2 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

Förvaring och transport med ankomst >2 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr:08-585 858 68