S--GBM-ak (IgG)

Klinisk immunologi

Antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM) är markör för Goodpastures syndrom som karakteriseras av snabbt förlöpande glomerulonefit med eller utan samtidig lungblödning. Antikropparna är riktade mot vissa epitoper i kollagen 4 som bl.a. finns i basalmembran i glomeruli och lungor.

Analysen ingår vid akut utredning av snabbt förlöpande glomerulonefit.
Nivån av anti-GBM speglar sjukdomens aktivitet och kan användas för att följa behandlingseffekt.

Vid primärutredning av misstänkt vaskulit med njur- och/eller lungpåverkan rekommenderas i första hand analyspaketet " ANCA/GBM-screening" som utöver antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM) även innefattar analys av PR3- och MPO-ANCA.

 • Serumgelrör

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning GuldGul 3,5 mL
  Prod. nr. 41414203
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Kan även tas kapillärt.

Provhantering

Akut ANCA/GBM-ak (PR3-ANCA sensitive, MPO-ANCA sensitive, GBM-ak) utförs vardagar mellan kl. 8-15 vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin dit provet måste ankomma senast kl. 15.
Provtagare utanför US ska klargöra för det lokala laboratoriet om provet måste skickas utanför ordinarie transportturer.

Akut ANCA/GBM-ak på jourtid: Beställaren kontaktar akutlab på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin US tel. 33280. Jourhavande läkare på transfusionsmedicin tar ställning till om analysen är möjlig att utföra. Provet kan annars skickas till Wieslab i Malmö. Beställaren får ordna transport med taxi till Wieslab AB, Lundavägen 151, 212 24 Malmö efter telefonkontakt på tel. 040-53 76 60. Beställaren fyller i remiss som finns att hämta på www.Wieslab.se.

Transport

Transporteras till laboratoriet för centrifugering. Från vårdcentraler och sjukhus inom Östergötland kan centrifugerat orginalrör skickas. Kylförvaras i väntan på transport. Centrifugerat originalrör är hållbart i kyl i 5 dygn. Från övriga kunder skickas avhällt serum kylt.

Analysfrekvens

3-4 gånger/vecka

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.

Kontaktuppgifter

Tel: 010-103 45 62