P--Faktor VII

Klinisk kemi

FVII är ett K-vitaminberoende proenzym, ett serinproteas, som syntetiseras i levern och har en T1/2 på 4-5 timmar, aktiverat FVII (FVIIa) ca 2,5 timmar. Ärflig brist på FVII är en ovanlig autosomalt recessiv blödningssjukdom.
Den vanligaste orsaken till analys av faktor VII är utredning av PK-INR-stegring. Vid utredning av oklar PK-INR-stegring ska alla tre analyserna faktor II, VII och X ingår i utredningen.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Plasman är hållbar högst 4 timmar i rumstemperatur.

Hållbart 3 månader i frys, -20°C.

Vid förvaring i -70 grader celcius är plasma hållbar 1 år.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.