P--Faktor XIII (enz)

Klinisk kemi

Faktor XIII är ett transglutaminas som korsbinder fibrin. FXIII aktiveras av trombin. Ärftlig faktor XIII-brist är sällsynt, 1 per 1-3 miljon innevånare- Ärvs autosmalt recessivt. Patienter med ärftlig brist kan drabbas av spontana ledblödningar, mjukdelsblödningar och hjärnblödning. Postoperativ blödning är vanligt. Mätning av FXIII brukar ingå i utredning av intrakraniell blödning hos nyfödda. De med brist har dålig sårläkning och kvinnor drabbas av tidiga spontaborter, tvärbundet fibrin behövs för att behålla det befruktade ägget fäst till livmoderväggen. Förvärvad FXIII-brist är sällsynt, men har beskrivits vid många olika sjukdomar och kan bero på ökad förbrukning. Autoantikroppar har också beskrivits. Förvärvad brist brukar inte ha ledblödningar.

 • Natriumcitrat

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Natriumcitrat
  Märkning Blå 2,7 mL
  Prod. nr. 414142
  Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör före citratrören.

Natriumcitratrör(blå) ska fyllas med blod minst upp till markeringen och vändas omedelbart 10 ggr.

Lämnas inom 30 minuter till laboratoriet.

Ange provtagningstid.

Röret med den mindre provmängden 1,8ml rekommenderas bara till barn och väldigt svårstuckna patienter.

Provhantering

Innan centrifugering kontrolleras att Na-citratröret är välfyllt och att det inte innehåller koagel.

Centrifugera provet omedelbart vid 2500 g under 10 min (alt 2000 g under 20 min) vid 10-25 grader celsius.

Plasman pipetteras av så att ca 0,5-1cm kvarstår av plasmapelaren. Pipettera plasman i 2 st polypropylenrör.

Plasman fryses omgående i - 20°C, alternativt - 70°C.

Biobank

Detta prov kan komma att sparas. Samtycke krävs av provgivaren.