P/S--Lakosamid

Klinisk farmakologi

 • Plasmarör Na-heparin

  Provrör
  Volym 7 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning Mörkblå NH 6 mL
  Prod. nr. 414146
  Beställning Centraldepån

Remiss

Går ej att beställa i ROS, använd konsultremiss.

Provtagning

Minst 1 mL blod krävs för analys

Prov tas före dos.

--------------------------------------------------------------

Information till analyserande lab:

- provtagningsdatum och exakt klockslag

- datum och klockslag för senast intagen dos

- aktuell dos

- datum för senaste dosjustering och föregående dosering.

- övriga läkemedel

- vikt och S-kreatinin

- frågeställning

Transport

Prov lämnas till Laboratoriet för provhantering och transport.
Analys utförs på Klin Farm Karolinska Universitetslaboratoriet

Provhantering

Efter centrifugering avskiljes plasma/ serum.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Kontaktuppgifter

Karolinska Klinisk Farmakologi
Telnr: 08-517 719 99